Ιστορίες Τρόμου
Οδηγίες με video
Εδώ μπορείς να βρεις video από κάθε πίστα, όπως καταγράφτηκε από το εμάς. Είναι ένας γρήγορος οδηγός για να ολοκληρώσεις το παιχνίδι.
Find games by platform
Popular Games
Real Horror Stories UE
Platform: Steam
Genre: Horror, Puzzle
Release: April 2014
Real Horror Stories
Platform: Android, Online
Genre: Horror, Puzzle
Release: September 2013
The Horror Report: Criminals
Platform: Android, Online
Genre: Trivia
Release: May 2015